Kámen se jmenuje podle města Aldanu – tajemného, starého, šamanského místa na Sibiři v Jakutsku

kde leží jeho největší a nejvzácnější naleziště. Se Smaragdem ho pojí chrom jako zabarvovací prvek. Pravý Smaragd je tedy jiným minerálem, který je však od pradávna mnohdy zastupován právě svým méně drahým bratrancem – Aldanským smaragdem. V některých částech Asie je tento zelený drahokam znám také jako Aldanský jadeit, neboť mineralogisky je spřízněn s velmi ceněným pravým Jadeitem.

1. Aldanský smaragd má schopnost oddělovat zrno od plev.

Je kamenem budoucnosti, jeden z drahokamů vhodný pro „Vodnářský věk“, který si lidé idealizují, a kdy hrozí, že bude kladen důraz na rozum na úkor dalších složek bytosti. Jestliže pozitivním rysem vodnáře je láska k novinkám, pak negativním rysem je konzum povrchního luxusu – nehodnotných věcí, a to se týká všech hodnot, včetně komunikace člověka s člověkem.

Majitel tohoto kamene zvyšuje schopnost odolnosti vůči přáním svého vlastního podvědomí, proto si nemaluje věci na růžovo a není tak snadno okouzlitelný tím, co si přeje ve své hlavě. Např. Touha po předmětu může vést k tomu, že člověk přesvědčí svojí vlastní mysl, že předmět, po kterém touží, je nepostradatelný a kvalitnější než doopravdy je. Nebo si člověk namluví o jiném člověku představy, které vůbec neodpovídají pravému stavu věci. Aldanský smaragd tedy člověka chrání před nebezpečnými úskalími jeho přání a umožňuje mu o to snáz nalézt předměty nebo se potkat s lidmi, kteří mnohem lépe odpovídají lepší stránce jeho osudu.

Kámen posiluje velmi přísnou silnou vůli, správnou rozhodnost a odvahu, a zmenšuje nebezpečné sklony méněcennosti. Pro současnou ženu má nedozírný význam, protože posiluje její podvědomí, vyzdvihuje právo ženy na seberealizaci, léčí ženskou astrální duši a podceňování, obnovuje její lidskou důstojnost a úctyhodnost.

2. Aldanský smaragd jako jeden z drahokamů pro obydlí Ratnarakšanam.

Jestli-že má člověk slabou povahu, trpí úskostí, obavami, neodůvodněnými pocity, pocity ohrožení a pronásledování, je tento nerost ideálním kamenem do interiéru, mandal, drahokamových obrazů a dalších, specialisty v daném oboru používaných, prostředků.

3. Jako kámen na osobní nošení patří Aldanský smaragd na pravou stranu těla.

Při tomto způsobu užití zpevní a posílí povahu a nervovou sílu vyčerpané osoby.

Jeho tajemná síla dokáže urychlit a uskutečnit změnu osudu u osob, které cítí, že by je nějaká změna osudu mohla čekat.

Také ochraňuje před zlými lidmi a ničí démony.

Přečtěte si také